مرکز شنوایی سنجی لیلا صابری

مرکز شنوایی سنجی لیلا صابری

تجویز و ازائه انواع سمعک ( نامرئی و پشت گوشی ) خدمات مربوط به سمعک ( باتری ، تعمیرات ) انجام تست

کرج ، 45 متری گلشهر ، چهار راه گلزار غربی ، جنب سازمان انتقال خون

 

Related posts