گفتاردرمانی جامع هوشمند آنلاین کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران چگونگی کمک به رشد گفتار و زبان کودکان در مقاطع سنی مختلف5

 

 

چهار تا پنج سالگی

 

 

•درباره ارتباط های فضایی و مکانی (مثل اول، آخر، وسط، چپ و راست) و

متضادها ( مانند بالا و پایین، کوچک و بزرگ صحبت کنید.

 

 

•یک شیئ یا پدیده را توصیف کنید و یا در مورد آن سرنخ هایی ارائه دهید و از

فرزندتان بخواهید حدس بزند شما در مورد چه چیزی صحبت می کنید.

 

 

•روی ایجاد مجموعه ها و توصیف آن ها کار کنید ( مثلاً میوه ها، حیوانات و یا اشکال

هندسی).

 

 

•وقتی کودک شما چگونگی انجام کاری را توضیح می دهد، دستورات او را دنبال

کنید.

 

 

•وقتی فرزندتان صحبت می کند کاملاً به او توجه کنید و بعد از او تشکر و تعریف

کنید و تشویقش نمایید. قبل از اینکه با کودک خود صحبت کنید، مطمئن شوید

که تمام توجه او را به خود جلب کرده اید. بعد از سخن گفتن مکث کنید و به او اجازه

بدهید که در مورد آنچه گفته اید واکنش نشان دهد.

 

 

•خزانه واژگان فرزندتان را پرورش دهید. در مورد کلمات جدید یک تعریف ارائه دهید

و آن هارا در یک بافت به کار ببرید: ” این وسیله ی نقلیه توی جاده راه میره. این یه

ماشینه. اتوبوس هم یک نوع وسیله ی نقلیه ی دیگه است. قطار و هواپیما هم

همینطور.”

 

 

 

•کودک را تشویق کنید تا هروقت معنی کلمه ای را نمی فهمد، در مورد آن سؤال

کند.

 

 

 

•به چیز هایی که بهم شبیه هستند یا با هم تفاوت دارند اشاره کنید. بازی هایی

ترتیب دهید که چنین مفاهیمی را که بعدها در مدرسه و برای آمادگی یادگیری

خواندن با آن ها مواجه خواهد شد ، در بر داشته باشند.

 

 

•اشیا را طبقه بندی کنید . حالا تلاش نمایید که در هر طبقه بر اساس ویژگی های

جزئی تر ، زیر مجموعه هایی ایجاد کنید ( مثلاً سنگهایی که زبرند در برابر آنهایی که

نرم هستند؛ یا آنهایی که سنگین تر ویا سبکتر هستند ، کوچک در مقابل بزرگ).

دوباره از کودک بخواهید چیز هایی را که جزو مجموعه مورد نظر شما نیستند جدا

کند و توضیح دهد برای این تصمیم چه دلیلی دارد؟

 

 

•از طریق نقش بازی کردن روی مهارت های اجتماعی و تعریف داستان کار کنید. با

تغییر لباس، استفاده از اسباب بازی ها و گفتگو، خاله بازی ، دکتر بازی ویا مغازه

بازی کنید. این کار را می توانید با خانه عروسکی و عروسک های نمایشی هم

انجام دهید. به جای عروسک ها صحبت کنید.

 

 

 

•داستان هایی که طرح ساده ای دارند و پیش بینی ادامه آن ها آسان است انتخاب

کنید و برای کودک بخوانید. از او بخواهید که ادامه ماجرا را حدس بزند. با استفاده از

عروسک های دستکشی داستان را نمایش دهید . به جای عروسک ها صحبت

کنید. از فرزندتان بخواهید که یک صحنه از داستان ویا بخش جالب آنرا نقاشی کند.

این کارهارا می توانید در مورد فیلم های تلویزیونی یا ویدئویی هم انجام دهید.

 

از اوسؤالاتی با کلمات پرسشی کی، کِی، کجا بپرسید. و واکنش هایش را هدایت کنید.

 

 

•با طرح معماهای ساده توانایی های درکی و بیانی زبان فرزندتان را افزایش دهید.

” من رو دیوار یه چیزی میبینم که گرده و وقت را به ما نشون می ده.” بعد از اینکه

پاسخ شمارا داد از او بخواهید در مورد یک شیء به شما سرنخ هایی بدهد تا شما

منظور او را حدس بزنید.

 

 

•به کودک دستورات دو قسمتی بدهید. مثل “کاپشنت رو از تو کمد بردار و بپوش”.

از او بخواهید توضیح دهد که یک کاررا چگونه انجام داده است. وقتی دکتر بازی

می کنید از او بخواهید توضیح بدهد که چطور یک بچه را معاینه می کند. آنچه را

می گوید نقاشی کنید و داستان اورا زیر نقاشی بنویسید. کودک شما به زودی

قدرت داستان گویی و زبان نوشتاری را در می یابد.

 

 

 

•با او بازی هایی مثل منچ یا مارو پله انجام دهید.

 

 

•از فرزندتان بخواهید در برنامه ریزی کارهای روزانه با شما همفکری کند. مثلاً در

تهیه فهرست خرید آنچه احتیاج دارید به شما کمک کند و یا در برنامه ریزی جشن

تولدش مشارکت نماید. ” فکر می کنی پسر عمه ات برای جشن تولد چی دوست

داره؟ ما الان باید چه میوه هایی بخریم؟”

 

 

 

 

 

 

Related posts