گفتاردرمانی جامع آنلاین کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران چگونگی کمک به رشد گفتار و زبان کودکان در مقاطع سنی مختلف4

 

سه تا چهار سالگی

 

 

•تصاویری از مجلات قدیمی ببرید. سپس با استفاده از آتها عکس هایی بسازید که

از نظر مفهوم اشتباه و غیر واقعی باشند. مثلاً تصویر یک سگ را داخل یک اتومبیل

بچسبانید، انگار که او رانندگی می کند. از کودک بخواهید بگوید که کجای تصویر

اشتباه است.

 

 

 

•تصاویر را در گروه های مختلف طبقه بندی کنید. اما سعی کنید با قرار دادن

تصویری نامناسب در یک مجموعه او را به فکر وادار کنید تا عضو نادرست

را تشخیص دهد. مثلاً عکس ماشین را از مجموعه گربه، جوجه و مار بردارد.

به او بگویید با نظر او موافقید چون ماشین، حیوان نیست.

 

 

 

•از طریق کتاب خواندن، آواز خواندن و صحبت در مورد کاری که انجام می دهید،

جایی که می روید و نیز خواندن اشعار کودکانه، خزانه لغات و طول گفته های

فرزندتان را افزایش دهید.

 

 

 

•کتاب هایی بخوانید که طرح قصه ساده ای داشته باشند و بعد در باره خط سیر

 

داستان با کودک گفتگو کنید. به او کمک کنید تا داستان را بازگو کند ویا با کمک

بعضی وسایل و تغییر لباس آن را نمایش دهد. در مورد بخش هایی از قصه که

برایتان جالب بود با او صحبت کنید و بپرسید که از کدام قسمت داستان بیشتر

خوشش آمده است.

 

 

 

•به عکس های خانوادگی نگاه کنید و از فرزندتان بخواهید که توضیح دهد در هر

تصویر چه اتفاقی افتاده است.

 

 

 

•می توانید از طریق سؤال کردن مهارت های درکی کودک را تقویت کنید. از او هم

بخواهید با پرسیدن سؤال شما را گول بزند. اگر شما وانمود کنید که او

سؤال هایسختی می پرسد و شما واقعاً گول می خورید، این بازی برایش بسیار

جذاب خواهد شد.

 

 

 

•اگر با استفاده از خانه عروسکی یا اسباب بازی ها، نمایش های ساده ( مثل دکتر

رفتن، خرید کردن و…) یا خاله بازی راه بیندازید، مهارتهای ارتباط اجتماعی و تعریف

داستان فرزندتان تقویت می شوند. اگر گفته های اورا به طور کامل متوجه نشدید

خواهش کنید که حرفش را تکرار کند. این کار نشان می دهد که حرف های او برای

شما مهم هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts