گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه نو کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس حرکت

اگر چشم خود را ببندیم می توانیم با دست خود گوش یا بینی یا عضو دیگری از بدن را لمس کنیم. بدون اینکه مدتی دست ما در جستجوی آن عضو باشد و پیوسته از وضع بدن خود آگاهیم مثلاً می دانیم کدام پای را جلو گذاشته ایم و کدام را عقب و می توانیم با دست اشیاء را بلند کنیم و سبکی و سنگینی آنان را درک در اطاق تاریکی می توانیم به طرف کلید چراغ برویم و آن را روشن کنیم اگر اتومبیل رانی بدانیم می توانیم بدون تفکر درباره حرکات مختلف به راندن اتومبیل مشغول باشیم و به چیز های دیگر فکر کنیم اینگونه کار ها را خود بخود انجام می دهیم. آنچه ما را قادر به انجام دادن این کار ها می کند گیرندگان حس حرکت هستند که در عضلات و وتر ها و مفاصل ما قرار دارند. وقتی عضلات یا وتر ها یا مفاصل، حرکت می کنند فشار بر گیرندگان حس حرکت کم و زیاد می شوند و در نتیجه جریانهای عصبی به مغز فرستاده می شود و مغز را از وضع و حالت عضله و مفصل و غیره آگاه می کند. از مغز نیز جریانهائی به سوی عضلات ووتر ها و مفاصل به راه می افتد در اثر این رفت و برگشت جریان فعالیتهای حرکتی موجب تحریک فعالیتهای حرکتی دیگر می شوند. و فعالیت بدنی خود بخود صورت می گیرد.

 

 

معمولاً به حس حرکت توجه نمی کنیم اما با حرکت دادن دست و پا می توانیم از وجود آن آگاه شویم حس حرکت را به صورت طبیعی آن وقتی می توانیم درک کنیم که پوست با وسائل طبی بی حس (بیهوش) شده باشد زیرا معمولاً وقتی عضوی را حرکت می دهیم حس بودن نیز مانند حس حرکت تحریک می شود.حس حرکت ممکنست آسیب ببیند و در نتیجه اعصابی که رابط بین گیرندگان حسی و مغز هستند از کار بیفتند. در این صورت نمی توانیم در عضوی که ارتباط او با مغز قطع شده است حس حرکت کنیم.

 

 

 

کسی که مثلاً مبتلا به بیماری آتاکسی حرکتی است که گاه معلول سیفیلیس است وقتی چشمان خود را می بندد به این ور و آن ور نوسان پیدا می کند. و یا نمی تواند مثلاً پای خود را بلند کند و روی پله بگذارد. در صورتی که بیماری شدید باشد شخص ممکنست حتی نتواند دست خود را به دهان ببرد و ناچار باشد مدتی برای این کار کوشش کند و ممکنست سخن گفتن او نیز دچار اختلال شود.

 

 

 

 

منبع:

roshd-logo

Related posts