کلینیک درمان سریع و کامل لکنت هشتگرد 09121623463: معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

  معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره      علائم    ( Symptoms) در بيماريهاي حنجره شامل گرفتگي صدا Hoursenessكه ميتواند كوتاه مدت يا طولاني مدت ويا از بدو تولد يا اكتسابي باشند. گرفتگي صداي كوتاه مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي حاد باشد. گرفتگي هاي صداي طولاني مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي مزمن، فلج صوتي وتومورها باشد.        ديسفوني ( Dysphonia ) به معني اشكال در ايجاد صدا مي باشد.         علل ديسفوني شامل عفونت هاي حنجره ، زور زدن بيش از حد(ديسفوني هيپركيتيك)…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت هشتگرد 09121623463: فيزيولوژي  حنجره

 فيزيولوژي  حنجره           اعمال حنجره شامل موارد زير ميباشد. راه عبور هوا در دستگاه تنفسي است كه در دم طنابهاي صوتي از هم دور ميشوند و در بازدم بهم نزديكتر ميشوند. مكانيسم حفاظتي حنجره توسط عمل اسفنكتري مدخل حنجره و طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي درهنگام بلع مايعات و جامدات تنفس گازهاي تحريكي ( شيميايي وحرارتي ) و تماس اجسام خارجي اعمال ميگردد. باتحريك شاخ هاي حسي عصب حنجره اي فوقاني از طريق شاخه هاي حركتي نزديك كننده حنجره اي تحتاني ( يا راجعه) راه هوائي از خطرات ورود…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت هشتگرد 09121623463:شكل  اسكلت حنجره

  شكل  اسكلت حنجره           عضـلات حـنجـره شـامـل عضـلات خـارجـي و داخـلي مي باشد. عضلات خارجي شامل كريكو تيروئيد ، عضلات سوپراهيوئيد واينفراهيوئيد ميشود. عضلات داخلي حنجره شامل تيرو آرتينوئـيد ، تـيرو اپيگلـوتيـك ، آري اپيگوتيك ، كريكوآرتنيوئيد خلفي، كريكو آرتينوئيد جانبي و انيتر آرتنيوئيد مي باشد. عضلات نزديك كننده طنابهاي صوتي حقيقي شامل تيرو آرتينوئيد ، كريكوآرتينوئيد جانبي و خلفي و اينترآرتنيوئيد ميباشد.  عضله دور كنـنده طنـاب صـوتـي حقـيقي كـريـكوآرتينوئيد خلفي مي باشد. عضله كـريـكوتيـروئيـد تنسور ( TENSOR  ) طنـاب صـوتــي مي باشد.        عضله آري اپيگوتيك مدخل…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت هشتگرد 09121623463:آناتومي حنجره

آناتومي حنجره   حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد.        حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند.         حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد: مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در جلو ، آرتينوئيد ها در عقب و چين هاي آري اپيگلوتيك در طرفين مي باشد. دهليز حنجره : بين مدخل حنجره و طناب صوتي كاذب مي باشد.…

Read More

کلینیک درمان سریع و کامل لکنت هشتگرد 09121623463:تومورهاي بدخيم حنجره

تومورهاي بدخيم حنجره   اسكواموس سل كارسينوما :   95% كانسرهاي حنجره را شامل ميشود . 2/3% كانسر مردان و 4/0% كانسر زنان راتشكيل ميدهد . احتمال كانسر همزمان با آن 8-4% و كانسر ثانويه متاكرونوس 20-15% ا ست  در سنين 60-50 شايعتر است . نسبت ابتلاي مرد به زن ¼ است .         عوامل مرتبط با كانسر حنجره شامل تنباكو ،الكل ،ابتلا به پاپيلوويروسها ، سابقه راديو تراپي و سابقه كانسر نواحي ديگر سرو گردن ميشود.         59% موارد كانسر گلوتيك و 40% موارد سوپرا گلوتيك و1% ساب گلوتيك…

Read More