کلینیک تخصصی گفتاردرمانی محمدصادق باقری | تهران خیابان شریعتی

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی محمدصادق باقری | تهران خیابان شریعتی

 

 

درمان: تخصصی صوت خوانندگان و صداپیشه گان،
لکنت، تاخیر در رشد طبیعی گفتار،
اختلال گفتاری ناشی از سکته های مغزی و فلج مغزی،
اختلال در یادگیری، اختلال تلفظی

 

 

آدرس:
تهران، خیابان شریعتی، قلهک، خ شهید کلاهدوز (دولت)،
روبروی خیابان قلندری، جنب بانک کشاورزی، ساختمان بی تا، ط سوم، واحد ۳۰۲
شماره تماس : ۲۲۶۱۷۹۸۱
ساعت کار مطب: هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ۵:۱۵ تا ۲۱
پنجشنبه ها: از ۹:۳۰ تا ۱۶

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان شیشه بر

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان فرشاد

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان کاوه شرقی

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان نعمتی

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان پوریا

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان حافظ

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان جهرمی

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان نیکبخت

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان زمانی

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان بهار جنوبی

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان کیقبا

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان پارسا

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان باباطاهر

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان ارکاب

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان قلندری

 کلینیک تخصصی درمان کامل لکنت زبان سیاوش عطایی آسیب شناس | تهران قلهک خیابان درختی

 

 

 

Related posts