هیدروکلروتیازید|بهترین مرکز بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی غربی آق تپه 6

هیدروکلروتیازید|بهترین مرکز بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی غربی آق تپه 6

 

هیدروکلروتیازید یک مدر تیازیدی است . هیدروکلرتیازید در درمان احتباس مایعات بدن(ادم) در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب،سیروز کبدی، اختلالات کلیوی، ادم ناشی از مصرف استروئیدها یا استروژن کاربرد دارد. هیدروکلروتیازید همچنین در درمان زیادی فشار خون نیز استفاده می شود. فشارخون بالا

هیدروکلروتیازید

مکانیسم اثر هیدروکلروتیازید

داروی هیدروکلروتیازید با اثر بر روی لوله های دیستال کلیوی سبب مهار بازجذب سدیم می گردد. همه تیازیدها در دوز درمانی حداکثرکارایی اثرشان تقریبا باهم برابر است. هیدروکلروتیازید سبب افزایش دفع سدیم و کلراید در مقادیر تقریبا برابر می گردد.در نتیجه منجر به افزایش دفع ادراری پتاسیم و بیکربنات می شود.

فارماکودینامیک

تیازید ها شامل هیدروکلروتیازید سبب افزایش از دست دادن آب از بدن می شوند. هیدروکلرتیازید باز جذب سدیم /کلراید را از لوله های دیستال کلیوی را مهار می کند. لوله های دیستال کلیوی همچنین سبب افزایش دفع ادراری پتاسیم و افزایش اوریک اسید سرم می شود.

فارماکوکینتیک

جذب هیدروکلروتیازید حدود 50-60% می باشد. هیدروکلروتیازید تقریبا 67.9% با پروتئینهای پلاسما پیوند می یابد. هیدروکلرتیازید متابولیزه نمی شود ولی به سرعت از طریق کلیه دفع می گردد.
نیمه عمر پلاسمایی این دارو متغیر بین 5.6 و 14.8 ساعت می باشد.حداقل 61% مقدار مصرفی خوراکی بصورت تغییرنیافته طی 24 ساعت دفع می گردد.
هیدروکلروتیازید از جفت عبور می کند اما از سد خونی-مغزی عبورنمی کند. داروی هیدروکلروتیازید در شیر مادر ترشح می شود.

موارد مصرف هیدروکلروتیازید

فشار خون بالا , خیز یا ادم

مقدار مصرف هیدروکلروتیازید

مقدار مصرف معمول برای ادم :بزرگسالان:

25 تا 100 mg خوراکی یک یا دو بار در روز.

مقدار مصرف معمول برای زیادی فشار خون : بزرگسالان:

مقدار اولیه:25 mg خوراکی یکبار در روز.
مقدار نگهدارنده:ممکن است به 50 mg خوراکی در روز ،در یک نوبت یا دو نوبت منقسم افزایش یابد.

مقدار مصرف معمول برای ادم : کودکان:

کمتر از 6 ماه:حداکثر تا 3 mg/kg/day خوراکی در 2 دوز منقسم .
کمتر از 2 سال:1 تا 2 mg/kg/day خوراکی روزانه در یک نوبت یا در 2 مقدار منقسم.
حداکثر مقدار مجاز:37.5 mg در روز.
2 تا 12 سال: 1 تا 2 mg/kg/day خوراکی روزانه در یک نوبت یا در 2 مقدار منقسم.
حداکثر مقدار مجاز:100 mg در روز.

مقدار مصرف معمول برای زیادی فشار خون :کودکان:

کمتر از 6 ماه:حداکثر تا 3 mg/kg/day خوراکی در 2 دوز منقسم .
کمتر از 2 سال:1 تا 2 mg/kg/day خوراکی روزانه در یک نوبت یا در 2 مقدار منقسم.
حداکثر مقدار مجاز:37.5 mg در روز.
2 تا 12 سال: 1 تا 2 mg/kg/day خوراکی روزانه در یک نوبت یا در 2 مقدار منقسم.
حداکثر مقدار مجاز:100 mg در روز.

هشدارها

1- هیدروکلروتیازید در بیماری شدید کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- تیازیدها از جمله هیدروکلروتیازید در بیماران دارای نارسایی عملکرد کبد یا بیماری کبدی پیشرفته ، از آنجاییکه تغییرات جزیی بالانس الکترولیت و مایعات در این بیماران می تواند منجر به کومای کبدی شود با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه

1-در بیماران پس از سمپاتکتومی اثرات ضد فشار خون هیدروکلروتیازید می تواند افزایش یابد.
2-حین مصرف هیدروکلروتیازید از مصرف مقادیر اضافی نمک های سدیم خودداری نمایید.
3-حین مصرف هیدروکلروتیازید از مصرف الکل بپرهیزید.
4-مصرف مکمل های کلسیم، آلومینیوم، منیزیم، آهن با فاصله حداقل دو ساعت از داروی هیدروکلروتیازید  صورت پذیرد.
5- مگر با دستور پزشک از افزایش مصرف پتاسیم، بعنوان مثال موز یا آب پرتقال در رژیم غذایی خود بپرهیزید.
6-داروی هیدروکلروتیازید را همراه غذا مصرف نمایید.

موارد منع مصرف هیدروکلروتیازید

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن , بی ادراری

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصرفرعی  عدل 2

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  عدل 8

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  عدل 4

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  عدل 2

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  عدل 6

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  عدل 11

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  آزادگان 2

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  آزادگان 3

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  آزادگان 6

بهترین مرکز  بررسی اختلال خواب در کرج09121623463|آق تپه خیابان ولیعصر فرعی  غربی آق تپه 6

Related posts