کلینیک لکنت شکن خوب در کرج:کاردیوورژن

کلینیک لکنت شکن خوب در کرج:کاردیوورژن کاردیوورژن (به انگلیسی: Cardioversion) یا شوک هماهنگ قلبی در پزشکی به‌معنی برطرف نمودن آریتمی قلبی و بازگرداندن ریتم طبیعی به قلب بوده و اغلب به استفاده از نیروی الکتریکی برای حذف تاکی‌دیس‌ریتمی در قلبی که دارای کمپلکس QRS می باشد گفته می‌شود. در صورتی که بر روی مانیتور یا نوار قلبی کمپلکس کیواراس دیده نشود یا بیمار فاقد نبض باشد٬ باید از شوک غیر هماهنگ بادفیبریلاتور مانور انجام داد. کاردیوورژن(بنابه‌تعریف) می‌تواند بدون استفاده از دستگاه شوک و تنها با دارو صورت پذیرد اما در صورت نیاز به شوک الکتریکی٬ این جریان باید در مدت زمان…

Read More

کلینیک لکنت شکن خوب در کرج:رگ‌نگاری عروق کرونر

کلینیک لکنت شکن خوب در کرج:رگ‌نگاری عروق کرونر A coronary angiogram (an X-ray with radiocontrastin the coronary arteries) that shows the left coronary circulation. The distal left main coronary artery(LMCA) is in the left upper quadrant of the image. Its main branches (also visible) are the left circumflex artery (LCX), which courses top-to-bottom initially and then toward the centre/bottom, and the left anterior descending (LAD) artery, which courses from left-to-right on the image and then courses down the middle of the image to project underneath of the distal LCX. The LAD, as is usual, has two large diagonal branches,…

Read More