مراکز گفتاردرمانی در کرج

لیست مراکز گفتاردرمانی کرج,فهرست گفتاردرمانی کرج,گفتار درمانی بزرگسالان در کرج,گفتاردرمانی پویش در کرج,کلینیک گفتار درمانی آوای کرج karaj, alborz province,مطب گفتاردرمانی در کرج,گفتار درمانی در فردیس کرج,درمان لکنت زبان در کرج,کلینیک گفتاردرمانی گفتارتوان گستر tehran province, karaj,,

لب:خنثی

جریان بازدمی:ازبینی حفره بینی:باز

تارآواها:مرتعش وکناره های زبان در تماس با دندانهای آرواره بالا

2- صداهای انسدادی :شامل صدا های/p/،/b/،/t/،/d/،/k/،/g/

مشخصات واج /p/: بی واک -دولبی ،انسدادی

آرواره :کمی پایین،زبان:نوک زبان خنثی،لبها:بسته،جریان بازدمی:ازدهان حفره بینی:بسته،تارآواها:ساکن

مشخصات واج /b/: واکدار – دولبی وانسدادی بقیه موارد مانند صداهای /p/است

مشخصات واج /t/: بی واک – زبانی- لثوی ،انسدادی

 

 

لیست مراکز گفتاردرمانی کرج,فهرست گفتاردرمانی کرج,گفتار درمانی بزرگسالان در کرج,گفتاردرمانی پویش در کرج,کلینیک گفتار درمانی آوای کرج karaj, alborz province,مطب گفتاردرمانی در کرج,گفتار درمانی در فردیس کرج,درمان لکنت زبان در کرج,کلینیک گفتاردرمانی گفتارتوان گستر tehran province, karaj,,

Related posts